Inleiding in de wetenschapsfilosofie


Filosofie

Kritische reflectie op de fundamenten of vanzelfsprekende veronderstellingen van praktijken.

Wetenschapsfilosofie

Kritische reflectie op de vooronderstellingen die aan wetenschap ten grondslag liggen.

Wat is wetenschapsfilosofie?
Waarom is wetenschap belangrijker dan nadenken over de zin van het leven?


Twee aandachtsgebieden

I Aard van de wetenschap

 • Wat streeft de wetenschap na?
 • Welke wetenschapstypen kunnen we onderscheiden?
 • Hoe is de samenhang tussen de verschillende types wetenschap?
 • Wat is een wetenschappelijke theorie, hypothese of wet?
 • Wat is een wetenschappelijke verklaring?
 • Is objectiviteit in de wetenschap mogelijk?
 • Levert wetenschap waarheid op?
 • Welke waarden worden in de wetenschap in ere gehouden?
 • Berust wetenschappelijke kennis op feiten?

II Wisselwerking tussen wetenschap en andere praktijken

 • Welke maatschappelijke doeleinden heeft wetenschap?
 • Hoe hoort de verhouding tussen wetenschap en politiek te zijn?
 • Worden morele en politieke vragen niet steeds meer de vragen van wetenschappelijke specialisten?
 • Zijn de cultuurwetenschappen in onze samenleving niet enorm verwaarloosd?

Links

Deel deze pagina