PowerPoint presentaties ANW

Klik voor openen PowerPoint presentatie op afbeelding.

evolutie

Evolutie

creationisme, Darwinisme, soortvorming, Darwinvinken, argumenten voor/tegen evolutie, fossielen, homologe / analoge / rudimentaire organen, biogenese, missing link, proef Miller, endosymbiosetheorie

Creationisme vs Evolutie

schepping, bijbel, intelligent design, fixisme, generatio spontanea, catastrofetheorie Cuvier, Lamarckisme, Darwinisme


Zon, aarde en maan

coördinaten, plaatsbepaling, jaartelling, seizoenen, schijngestalten, eb en vloed, zons- en maansverduistering

Ons zonnestelsel

wereldbeeld, satellieten, de 8 planeten, dwergplaneet, zon, planetoïde, meteoor, meteoriet, komeet

Het heelal

poolshoogte, poolster, circumpolair, ster(renbeeld), parallaxmethode, lichtjaar, levensloop van sterren, cosmic voyage


Ontwerpen en produceren

ontwerpcyclus, plan van eisen, percentielstrategie, prototype, product, optimaliseren, productie, marketing, octrooi

Afweer, immuniteit & resistentie

(a)specifieke afweer, aangeboren en specifieke immuniteit, actieve en passieve immuniteit, humorale en cellulaire immuniteit, verstoorde immuniteit, vaccinatie, bloedgroepen en transfusie, rhesus(baby), (antibiotica)resistentie

Overleven in het X-treme

extreme omstandigheden met voorbeelden: verdedigingsmechanismen, koude, hitte, droogte, zuurstof, water


Ziek en gezond

gezondheidszorg, standaardaanpak, symptomen, diagnose, therapie, dubbelblind onderzoek, medicijn, natuurwetenschappelijk methode

Duurzame ontwikkeling

duurzame ontwikkeling, recyclen, milieubelasting, duurzaam bouwen, mobiliteit, gedrag, energiebronnen

Klimaatveranderingen

versterkt broeikaseffect, gat in de ozonlaag, zeespiegelstijging, zonnevlekken

Deel deze pagina