Lesmateriaal voor het domein Biosfeer

Een willekeurige, van ver gekomen bezoeker aan onze aarde zou vrijwel zeker, zou op zijn minst verbijsterd zijn te constateren dat we leven in een atmosfeer die bestaat uit stikstof, een gas dat gemelijk weigert een verbinding met wat dan ook aan te gaan, en zuurstof dat zo gevoelig is voor ontbranding dat we in al onze steden brandweerkazernes moet neerzetten om ons tegen zijn levendiger werkingen te beschermen.

Bill Bryson


Deel deze pagina