De temperatuur van water

Inleiding

De temperatuur van het water speelt een grote rol voor de organismen die in het water leven. Dit heeft te maken met het zuurstofgehalte die temperatuurafhankelijk is: hoe hoger de temperatuur hoe minder zuurstof het water kan bevatten.

Temperatuur ºC010203040
Max. O2-gehalte (gr/cm3)14,511,39,27,76,8

De temperatuur beïnvloedt ook de beweeglijkheid van de waterdieren.Doel

In deze proef wordt de temperatuur van de lucht en van water op verschillende dieptes bepaald.

Werkwijze

Bepaal de temperatuur van de lucht en van water op verschillende dieptes met behulp van een lat/stok met schaalverdeling waarop een thermometer is bevestigd.

Resultaten

Wat is de luchttemperatuur en de watertemperatuur in graden Celsius op verschillende dieptes?

Conclusie en verdieping

  • Door een chemische bepaling kun je het precieze zuurstofgehalte bepalen. Dit zuurstofgehalte zal meestal lager liggen dan de in bovenstaande tabel weergegeven waarden. Waarom?

Aan de hand van de twee zuurstof gehalten kan een verzadigingsgraad worden uitgerekend:

verzadigingsgraad = (gevonden zuurstofgehalte bij x oC / max. zuurstofgehalte bij x oC) * 100

  • Deze verzadigingsgraad is ook een maat voor de waterkwaliteit. In de zomermaanden kan het nog wel eens voorkomen dat er een verzadigingsgraad van meer dan 100% wordt gevonden. Waar duidt een verzadigingsgraad boven de 100% op?
  • Het zuurstofgehalte in water hangt onder andere af van de temperatuur. Van welke andere factoren hangt het zuurstofgehalte in water af?
Deel deze pagina