Chloridegehalte bepalen

Inleiding

Chloriden wijzen op de aanwezigheid van zout in het water. Chloriden worden nagenoeg niet gevormd door levende organismen en zijn daarom één van de belangrijkste factoren om de herkomst na te gaan van een mogelijke vervuiling. Wanneer het chloridegehalte in zoet water afkomstig is van een verontreiniging kunnen de volgende kwaliteitsnormen gehanteerd worden.

ChloridegehalteKwaliteit
Tot 50 mg/lZeer goed
Van 50 tot 150 mg/lAanvaardbaar
Van 150 tot 300 mg/lLicht vervuild
Vanaf 300 mg/lZwaar vervuildWerkwijze

Bepaal met behulp van een aantoonset het chloridegehalte van het water van een monsterpunt.

Resultaat

Een tabel met chloridegehalte(n) van de monsterpunten.

Conclusie en verdieping

  • Welke conclusie kun je trekken aangaande de waterkwaliteit als je kijkt naar het choridegehalte van het water?
  • Een hoog chloridengehalte in het oppervlaktewater (= verzilting) is schadelijk voor plant en dier. De schade wordt vooral veroorzaakt door osmose. Leg uit hoe het proces osmose kan leiden tot schade bij planten en dieren.
Deel deze pagina