Discussie onderzoeksverslag

Hints

  • De discussie vormt samen met de inleiding een belangrijk deel van een onderzoeksverslag.
  • Maak van de discussie een goed lopend en geordend verhaal.
  • In de discussie worden de onderzoeksopzet en verkregen resultaten kritisch tegen het licht gehouden. Is de proef valide en betrouwbaar? Wat is de invloed van de meetfouten geweest? Etc.
  • In de discussie worden de gevonden resultaten vergeleken met gegevens uit andere bronnen. Vergeet de bronvermelding niet.
  • In de discussie worden (eventueel) nieuwe onderzoeksvragen opgesteld en worden suggesties / aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.


Deel deze pagina