Samenvatting (deel) hoofdstuk Nectar 4 havo

Klik voor openen PowerPoint presentatie op afbeelding.

H1 Gedrag

definitie, opbouw gedragssysteem, gedrag bepalende factoren, prikkels, varianten van leren, sociaal gedrag, communicatie, gedrag mens – dier en gedragsonderzoek


H5 Voeding en energie

voedingsmiddel, (functies) van voedingsstoffen, ADH, ADI, ATP, (an)aërobe dissimilatie glucose, (niet-)essentieel, transport in planten, (factoren) fotosynthese, gisting door bacteriën en schimmels

H6 Voeding, vertering en gezondheid

voedingsmiddel, voedingsstof, leefstijl, welvaart- en gebreksziekte, verteringsstelsel, functies verteringsorganen, bouw en werking enzymen, transport door darm, opname stoffen, actief en passief transport, bouw en functies van de lever


H7 Soorten en relaties

soort, wetenschappelijke naamgeving, populatie, bepalen populatiegrootte en -dichtheid, indeling ecosysteem, (a)biotische factoren, tolerantiecurve, predator-prooi-diagram, varianten symbiose, inter- en intraspecifieke relaties

8.2 Stikstofkringloop

rol (an)aërobe bacteriën bij stikstofkringloop


8.4 Veranderingen in ecosysteem

Successie, pionierecosysteem, pionierstadium, climaxecosysteem, climaxstadium, primaire en secundaire successie

Deel deze pagina