Mitose versus meiose

Onderstaande afbeelding toont de overeenkomsten en verschillen tussen mitose (= celdeling) en meiose (= vorming van vier geslachtscellen).

mitose versus meiose
Mitose vs meiose


Legenda

Chromosoom
Een chromosoom bevat een DNA. Chromosomen bevatten alle erfelijke informatie van een individu. Alle lichaamscellen van een individu bevatten dezelfde chromosomen.

Chromatide
Tijdens de kerndeling verkeren chromosomen in een verdubbelde toestand. Elk van de beide exemplaren wordt een chromatide genoemd. Beide chromatiden zitten op één plaats aan elkaar: de centromeer.

Diploïd
Elk chromosoom in de cel is in tweevoud aanwezig (2n). De chromosomen van zo’n paar zijn homoloog aan elkaar. Eén is afkomstig van de moeder en één afkomstig van de vader. Alle lichaamscellen zijn diploïd, behalve geslachtscellen die haploïd (n) zijn.

Haploïd
Elk chromosoom is met slechts 1 exemplaar in de celkern vertegenwoordigd. Gameten (= geslachtscellen) zijn haploïd, zodat er bij een bevruchting een diploïde cel wordt gevormd.

n
Het aantal verschillende chromosomen; dit verschilt per soort. Bij de mens is n = 23.

Chromosoom vs chromatide

Mitose vs meiose via gedeeld scherm

Links

  • Video en beschrijving van de fasen van de mitose
  • Video en beschrijving van de fasen van de meiose
  • Vergelijking mitose en meiose op bioplek

Deel deze pagina