Antwoorden Aminozuren, oefenen met Binas

  1. Tabel 67H1 (Binas Zesde editie) of tabel 2.7d (blz. 34 en 35 BioData tweede druk).
  2. Zie afbeelding De drie groepen van een aminozuur.
  3. Er zijn 20 verschillende restgroepen mogelijk.
  4. Glycine heeft de kleinste restgroep: enkel H-atoom.
  5. Bij proline is de restgroep verbonden met de aminogroep en vormt een ‘ring’. Proline is dan ook een cyclisch aminozuur.
  6. Voor mensen zijn de volgende negen aminozuren essentieel (en moet je dus via je voeding binnen krijgen): valine, leucine, isoleucine, threonine, methionine, fenylalanine, tryptofaan histidine en lysine.
  7. Zie afbeelding Van arginine naar histidine.
  8. Nee, de lever kan serine niet ombouwen tot leucine. Leucine is een essentieel aminozuur en moet met het voedsel opgenomen worden.
de drie groepen van een aminozuur
De drie groepen van een aminozuur

van aminozuur arginine naar histidine
Van arginine naar histidine


Deel deze pagina