Het watergehalte van een grondsoort


Waarneming

Een loofbos biedt een heel andere aanblik dan een naaldbos. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de begroeiing. In een loofbos tref je immers veel meer onderbegroeiing aan dan in een naaldbos. Het verschil is ook duidelijk te zien in de strooisellaag. Onder naaldbomen zie je immers een dik pak naalden en onder loofbomen vaak maar een dunne laag bladeren.

Doel

Het uitzoeken van het watergehalte van een grondmonster. Het watergehalte is belangrijk voor de plantengroei. Humusrijke gronden en gronden met een fijne textuur hebben een hoog watergehalte.

Onderzoeksvraag

Wordt de begroeiing in een gebied bepaald door bodemeigenschappen, of bepaalt de plantengroei de bodemeigenschappen, of is er een wisselwerking? Bepaalt de begroeiing (bij gelijke grondsoort) het watergehalte van de bovenste bodemlaag?Materiaal

 • 50 gram gezeefd grondmonster (zeef met maaswijdte van 2 à 2,5 mm). Een grondmonster neem je door eerst de bovenste begroeiing te verwijderen. Dan druk je een jampot met de opening naar beneden in de grond net zo diep totdat het potje vol zit.
 • Bunzenbrander met eronder een eterniet plaatje
 • Driepoot
 • Stukje gaas (om het bakje op de driepoot te kunnen plaatsen)
 • Metalen of ander vuurvast bakje met een metalen spatel
 • Weegschaal
 • Knijper (om het bakje mee vast te houden)

Methode

 • Neem 50 gram gezeefd grondmonster (x) en doe dit in een vuurvast bakje.
 • Zet het bakje op een bunzenbrander (matig vuurtje) en roer continu totdat alles rul is. Er mag geen humus verbranden. Alternatief: plaats het bakje in een droogstof bij 105 °C, maar dit duurt erg lang (eer al het materiaal rul is).
 • Als het mengsel rul is, weeg je het opnieuw (y).
 • Het procentuele vochtgehalte: ((x – y) / x) * 100 = … %.

Reflectievragen

 1. Veronderstel dat niet al het water verdampt is. Is het gevonden vochtgehalte dan hoger of lager dan het werkelijke vochtgehalte?
 2. Hoe zou een boer het watervasthoudend vermogen van de grond kunnen verbeteren?
 3. Terwijl je roert zie je uit het bakje een reukloze damp komen. Wat is dit voor een damp?
 4. De damp wordt blauwig van kleur en je ruikt iets. Wat is aan het verbranden?


Deel deze pagina