Bladstelen bij schaduw- en zonnebladeren


Waarneming

Als je naar bomen kijkt, dan worden niet alle bladeren evenveel door de zon beschenen.

Onderzoeksvraag

Zouden de bladeren die volop zon ontvangen anders zijn dan bladeren die in de schaduw zitten? In hoeverre verschilt de lengte van de bladsteel van een schaduwblad dan die van een zonneblad?

onderdelen blad
1: bladtop 2: hoofdnerf 3: zijnerf 4: bladschijf 5: bladrand 6: bladsteel 7: zijknop 8: stengel

Experiment

Pluk van één en dezelfde boom (eik of beuk) twintig bladeren die in de volle zon staan en twintig bladeren die in de schaduw zitten. Meet van alle bladeren de lengte van de bladstelen en vul de getallen die je vindt in onderstaande tabel in. Vermeld ook de boomsoort.

Boomsoort     zonneblad schaduwblad
  zonneblad schaduwblad 11 cm cm
1 cm cm 12 cm cm
2 cm cm 13 cm cm
3 cm cm 14 cm cm
4 cm cm 15 cm cm
5 cm cm 16 cm cm
6 cm cm 17 cm cm
7 cm cm 18 cm cm
8 cm cm 19 cm cm
9 cm cm 20 cm cm
10 cm cm Gem. cm cm


Deel deze pagina