De waterdoorlaatbaarheid van een bodemmonster


Doel

Nagaan hoe vlug water kan wegzakken in een gegeven grondsoort. Dit is voor de landbouw een belangrijk gegeven. Bij onvoldoende doorlaatbaarheid gaan landbouwgewassen rotten in een natte periode.

Materiaal

 • 20 gram gedroogd materiaal
 • Filterpapier
 • 2 maatcilinders
 • Smartphone of stopwatch
 • Trechter (doorsnede 8 cm)


Methode

 • Vul één maatcilinder met 50 ml water.
 • Zet de tweede maatcilinder klaar.
 • Vouw het filter in de trechter en maak het nat.
 • Plaats de trechter pas op de lege maatcilinder als hij uitgelekt is.
 • Zet de trechter iets schuin, zodat de punt van de trechter tegen de binnenkant van de maatcilinder rust.
 • Doe het grondmonster voorzichtig in de trechter.
 • Giet voorzichtig de 50 ml water in de trechter op het bodemmonster en lees na iedere 15 seconden af hoeveel water er door de grond is gelopen. Noteer deze getallen.
 • Teken een correlatiediagram waarbij je op de Y-as de hoeveelheid water noteert en op de X-as de seconden.
 • Met behulp van deze proef kun je ook het watervasthoudend vermogen bepalen. Je weet immers de hoeveelheid water die er door heen is gegaan. Verschil zit dus in het grondmonster. Dus de doorgelopen hoeveelheid water gedeeld door 20 gram * 100% is het watervasthoudend vermogen.

Deel deze pagina