Analyse van mineralen in een grondsoort


Doel

Nagaan uit welke mineralen een grondsoort is opgebouwd.

Materiaal

 • Kaartkopie
 • Monsterboor
 • Monsterbakjes
 • Glasplaatje
 • Spatel
 • Binoculair of vergrootglas
 • Millimeterpapier


Methode

 • Neem op tien cm diepte een monster van ongeveer tien gram. Doe dit op een aantal plaatsen. Bijvoorbeeld een weiland, een akker, een naaldbos, een loofbos en een veengebied.
 • Pas de techniek toe van percentage organisch materiaal bepalen. Het gaat nu niet om de gewichtsverandering en dergelijke. Het gaat enkel om het verbrand zijn van het organisch materiaal. Dit moet zeer precies gebeuren.
 • Leg het millimeterpapier onder het glasplaatje en op het glasplaatje een deel van je droge en afgekoelde grondmonster. Met een spatel haal je het monster iets uit elkaar. Teken dan de kristallen die je ziet en determineer ze.

Reflectievragen

 1. Zijn er dan conclusies te trekken over het voorkomen van bepaalde mineralen en de al of niet aanwezige begroeiing?
 2. Kun je in de literatuur of op internet iets vinden over de herkomst van de gevonden mineralen?

Link

Zoeken in een database van een kleine 6.000 mineralen.

Deel deze pagina