Ammonium op bladeren

Inleiding

Ammoniak komt als gas vrij uit mest. Deze ammoniak (NH3) wordt in de vorm van ammonium (NH4+) afgezet op de bladeren van de nabijgelegen begroeiing. Bij regen spoelt dit van de bladeren en wordt in de bodem omgezet in ammoniumhydroxide (NH4OH). Dit wordt weer omgezet in salpeterzuur (H2NO3) waardoor de bodem verzuurt. Door de verzuring ontwikkelen zich allerlei chemische processen die schadelijk zijn voor het bodemleven en de vegetatie. Je mag verwachten dat de boerderijen met vee de vegetatie en de bodemprocessen in de omgeving beïnvloeden.

Ammoniakproblematiek veehouderij uitgelegd

Doel

Achterhalen waar en hoeveel ammonium op bladeren zit. N.B. Deze proef alleen doen als het enige tijd droog is geweest.

Materiaal

 • Plastic monsterbakjes (ongeveer ¼ liter)
 • Testset ammoniumgehalte
 • Balans
 • Gedestilleerd water

Methode

 • Maak eerst een schets van de ligging van de boerderijen in het te onderzoeken gebied.
 • Teken dan een aantal lijnen zodanig dat er een raster ontstaat waarbij de boerderijen elk in een vierkantje liggen. Bepaal dan in welke vierkantjes je gaat monsteren.
 • Ga monsteren in deze vierkantjes waarbij je altijd van dezelfde soort boom de bladeren plukt. Pluk het bakje per vierkantje vol.
 • Op school weeg je de bladeren per bakje. Voeg dan per gram blad 1 ml gedestilleerd water toe. Goed schudden en 10 minuten laten staan. Bepaald daarna met de testset het ammoniumgehalte.


Reflectievragen

 1. Blijkt uit jouw waarnemingen dat in de omgeving van boerderijen een hoger ammoniumgehalte voorkomt?
 2. Speelt de windrichting een rol?
 3. Speelt de afstand een rol?
 4. Zou de soort boom een rol kunnen spelen?
 5. Zou de kant van de boom waarvan je plukt een rol kunnen spelen?

Links

 • Ammoniak binnen het onderwerp stikstof op site RIVM
 • Dossier Ammoniak van Wageningen University & Research

Deel deze pagina