Werkplan onderzoeksverslag

Hints

  • Bij de methode gaat het om een beschrijving hoe je het allemaal gepland had. Houd rekening met de wet van de grote getallen, blancoproef of controle- experiment en één variabele.
  • De methode is geen dagboek. Niet: Toen heeft Marietje in het biologielokaal 10 ml zoutoplossing gepipetteerd.
  • Geef bij de methode de proefopstelling met foto’s weer.
  • Geef eventueel een verantwoording voor de keuze van de proefpersonen en/of het onderzoeksinstrument (bijv. een vragenlijst).
  • Het werkplan moet zo duidelijk zijn dat anderen in staat zijn het onderzoek opnieuw uit te voeren / te controleren.
  • Een werkplan bevat geen resultaten.
  • Zorg ervoor dat de resultaten meetbaar zijn: uit te drukken in getallen.
  • De proef meerdere keren uitvoeren verhoogt de betrouwbaarheid.


Deel deze pagina