Toets Mens en gezondheid

In de loop van de geschiedenis komen er steeds nieuwe manieren om bij een ziekte een diagnose te stellen en deze te behandelen. We noemen hiervan de volgende: gentherapie, inenting, echografie, hygiëne en röntgenfotografie.

 1. Zet bovenstaande manieren van het stellen van een diagnose en/of behandeling in de juiste volgorde van vroeger naar nu. [2]
 2. Vermeld bij elke term of het om het stellen van een diagnose gaat of om een behandeling van een ziekte. [2]

Alternatieve genezers benaderen de patiënt anders dan reguliere genezers.

 1. Geef een voordeel van de alternatieve benadering van de patiënt en beargumenteer waarom je het een voordeel vindt. [2]
 2. Geef een nadeel van de alternatieve benadering van de patiënt en beargumenteer waarom je het een nadeel vindt. [2]


Bij een patiënt op 45-jarige leeftijd wordt longkanker geconstateerd. Er worden vier verschillende hoofdfactoren genoemd die invloed kunnen hebben op de gezondheid: intern milieu, extern milieu, leefstijl en gezondheidszorg.

 1. Noem bij elke hoofdfactor één factor die van invloed kan zijn op het krijgen of voorkomen van longkanker bij deze patiënt. [3]
 2. Noem een infectieziekte die meer zal voorkomen. [1]
 3. Hoe kan men deze infectieziekte voorkomen? [1]
 4. Noem twee andere manieren van besmetting en geef bij elke besmetting een ziekte als voorbeeld. [2]
 5. Waarom zijn antibiotica niet te gebruiken voor de bestrijding van een virusinfectie? [2]

Bij sommige bevolkingsgroepen is de kans op kinderverlamming groter dan gemiddeld omdat deze groepen vaccinatie afwijzen op religieuze gronden.

 1. Beargumenteer of je dat wel of niet goed vindt. [2]

Er zijn meerdere oorzaken te noemen voor de terugkeer van tuberculose in Nederland.

 1. Leg uit welke van de hierna genoemde oorzaken niet juist zijn. [3]
 • A Toename van de bevolking.
 • B Afname van de armoede.
 • C Vroegtijdig afbreken van de kuur.
 • D Meer wisselende seksuele contacten.
 • E Toename van reizen naar landen met minder goede gezondheidszorg.

Griep en aids zijn twee ziekten die de gemoederen bezig blijven houden.

 1. Beide ziekten worden veroorzaakt door een … . [1]
 2. Geef kort aan hoe deze ziekten overgedragen worden. [2]
 3. Waardoor is aids zo dodelijk en griep (normaal gesproken) niet? [1]
 4. Waarom kunnen deze twee ziekten niet -net zoals TBC- effectief met medicijnen bestreden worden? [2]

Deel deze pagina