Veldwerk


Suggesties voor het doen van veldwerk

Gesloten opdrachten aardrijkskunde

 

 • Het watergehalte van een grondsoort

 • De zuurgraad (pH) van een bodemmonster

 • Het percentage organisch materiaal van een bodemmonster

 • De korrelgrootteverdeling van een grondmonster

 • Het watervasthoudend vermogen van een bodemmonster

 • De waterdoorlaatbaarheid van een bodemmonster

 • Soortelijke warmte

 • Het warmtegeleidingsvermogen

 • Infiltratiesnelheid

 • Het maken van een grondboring

 • Mineralenanalyse

 • Ammonium op bladeren

 

(Half)open opdrachten aardrijkskunde

 

 • Begroeiing en temperatuur, humus, meer ...