Motorprogramma’s


Inleiding

Je grote hersenen coördineren je activiteiten. Door jarenlange training verloopt die coördinatie moeiteloos. Je hersenen hoeven bij veel handelingen (motorprogramma’s) niet erg actief te zijn. Wanneer je jouw rechterhand gebruikt, is slechts een deel van de motorische schors van je linker hersenhelft actief. Als je een beweging uitvoert waarin je niet getraind bent, zal dat enige moeite kosten. Hetzelfde geldt voor het verdwijnen van de oog-hand-coördinatie. Je gaat deze twee invloeden onderzoeken.

In een komende les voer je het practicum in tweetallen uit. Zorg dat je voor uitvoeren practicum een (concept)inleiding hebt.

Werkplan

Materiaal

 • Kopieën van ster
 • Opstelling spiegelteken
 • Potlood
 • Stopwatch

Proefopstelling (Bron: Nectar Online)

Methode

 1. Werk in tweetallen om gegevens uit te kunnen wisselen.
 2. Laat een proefpersoon met zijn ‘schrijfhand’ een lijn trekken tussen de twee doorgetrokken lijnen van de ster. Meet de tijd die daarvoor nodig is. Vul de tabel (zie resultaten) in. Noteer ook hoe vaak de proefpersoon de doorgetrokken lijn raakt.
 3. Laat de proefpersoon nu dezelfde opdracht uitvoeren met zijn andere hand. Noteer de tijd en de fouten.
 4. Maak een proefopstelling (volgens de afbeelding). De proefpersoon mag de ster alleen via de spiegel kunnen zien. Herhaal beide opdrachten. Noteer de resultaten.
 5. Laat daarna de partner van het tweetal hetzelfde doen.
 6. Noteer de gegevens in het Excelbestand Resultatenoverzicht klas.


Resultaten

Noteer de resultaten in een tabel (zoals hieronder).

Proefpersoon x: linkshandig / rechtshandig

 zonder spiegelmet spiegel
 linkerhandrechterhandlinkerhandrechterhand
Tijd (in s)    
Aantal fouten    

Reflectievragen

 1. Bekijk de video Hoe werkt je brein? Leg uit wat er in je hersenen gebeurt als je leert. En leg uit hoe je het leren kan bevorderen.
 2. Verklaar de titel van het practicum.
 3. Je zult gemerkt hebben dat het tekenen in een spiegel lastig is. Is er ook een meetbaar verschil tussen de oog-hand-coördinatie wat betreft de dominante en niet-dominante hand? Zo ja, geef daarvoor een verklaring.
 4. Is er voor rechtshandigen een meetbaar verschil tussen het tekenen met de linkerhand met en zonder spiegel? Zo ja, leg uit? Zo nee, geef daarvoor een verklaring.
 5. Laat in een grafiek zien in hoeverre er een verband is tussen tijd en aantal fouten?
 6. Door te trainen wordt het aantal fouten beperkt en de tijd bekort? Wat gebeurt er tij­dens zo’n training in je hersenen?
 7. Circa één procent van de mensen is van nature ambidexter. Welke resultaten verwacht je voor deze groep mensen?
 8. Bekijk de video over statisch en groei mindset. Bedenk een opzet om de volgende onderzoeksvraag te onderzoeken: Wat is de invloed van de omgeving op het ontwikkelen van een statisch of groei mindset bij leerlingen? Geef een hypothese, een werkwijze. En geef aan wat de resultaten moeten zijn als jouw hypothese klopt.


Product

Per tweetal wordt een practicumverslag ingeleverd waarin de reflectievragen op de juiste plek (in het verslag) verwerkt zijn. Denk aan om theorie van het hoofdstuk Zenuwstelsel (en Waarnemen) te verwerken in het practicumverslag. ICT-eisen: Alle inhoud is digitaal; ofwel teksten, afbeeldingen, grafieken, tabellen en meer. Het verslag telt 1x mee.

Links

Deel deze pagina