Invloed temperatuur op enzym amylase

Inleiding

Een enzym (een eiwit) is een chemische stof die helpt scheikundige processen te versnellen, een katalysator. Een enzym versnelt een chemische reactie zonder daarbij zelf verbruikt te worden. Amylase is een voorbeeld van een enzym en het breekt zetmeel (amylose) af. Amylase is te vinden in je speeksel.

Er zijn verschillende factoren te noemen die invloed hebben op de werking van enzymen. Een factor is de temperatuur. Tijdens dit practicum ga je onderzoeken wat de invloed is van de temperatuur op de werking van amylase. Je onderzoekt de werking van het enzym amylase bij vier verschillende temperaturen. Je gaat kijken hoe snel het substraat verdwijnt.

enzym amylase
Enzym amylase

Voorbereiding

 • Schrijf een (concept) inleiding voor dit practicum.
 • Maak een tabel waarin je de resultaten verwerkt.
 • Maak Excel-document, opdat Excel een optimumkromme van de resultaten maakt.
 • Bekijk alvast de reflectievragen. Waar in het practicumverslag kan het antwoord het best verwerkt worden? Kan je al met de reflectievragen aan de slag voor het uitvoeren van het practicum?


Materialen

 • 6 Reageerbuizen
 • zetmeeloplossing
 • Verdund speeksel (1: 5) of een 0,1% amylaseoplossing (buret)
 • Joodoplossing (indicator)
 • Waterbad 37 ºC
 • Bekerglas (als waterbad) met ijs
 • Bekerglas (als waterbad) met heet water
 • Water van 20 ºC
 • 2 Druppelplaten (of 12 horlogeglazen)

Methode (2×2 bepalingen)

Bij 37 ºC en ijswater

 1. Nummer 4 reageerbuizen met een watervaste stift met de nummers 1 t/m 4.
 2. Doe in de reageerbuis 1 en 2, zetmeeloplossing van 1% (2 ml)
 3. Vul reageerbuis 3 en 4 met een amylase – oplossing van 0.1% (2 ml)
 4. Zet de buizen 1 en 3 in het waterbad van 37 ºC
 5. Zet de buizen 2 en 4 in het ijsbad (meet de temperatuur!)
 6. Begin vast met stap 7 en haal na 5 minuten de buizen uit de waterbaden.
 7. Je hebt of twee druppelplaten of 12 horlogeglazen voor je liggen. Doe overal drie druppels joodoplossing bij.
 8. Voeg buis 1 en 3 samen en schud voorzichtig. Bepaal per minuut hoeveel zetmeel er is afgebroken door steeds 5 druppels van het mengsel bij de joodoplossing te doen. Noteer je waarneming in de tabel: 10 = zetmeel / 1 = geen zetmeel.
 9. Doe tegelijkertijd hetzelfde voor buis 2 en 4.

Bij 20 ºC en heet water

Volg stap 1 t/m 9 opnieuw. Gebruik nu de waterbaden van 20 ºC en heet water.

Resultaten

Temperatuur

Tijd (in minuten)

Afbraaktijd (in minuten)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Van ijswater (=… ºC)

                           

37 ºC

                           

20 ºC

                           

Heet water (= … ºC)

                           


Reflectievragen

 1. De invloed van de temperatuur kan worden weergegeven als optimumkromme. Maak deze optimumkromme voor jouw resultaten. Gebruik hiervoor Excel. TIP: gebruik als grafiektype ‘Spreiding’. TRUC: zet rekenkundig de afbraaktijd om in reactiesnelheid.
 2. Leg uit wat er met de enzymen gebeurd is bij het minimum, maximum en optimum.
 3. Leg uit of de werking van het enzym amylase een hydrolyse of een condensatie reactie is.
 4. Kan je met deze proef de optimumtemperatuur van amylase bepalen? Leg je antwoord uit.
 5. Kan je met deze proef de optimum pH van amylase bepalen? Leg je antwoord uit.
 6. De pH is een factor die ook invloed kan hebben op de werking van amylase. Werk een compleet werkplan uit voor een proef waarmee je de invloed van de zuurgraad kan testen.

Verwerking

Schrijf een practicumverslag over deze proef. Vergeet niet de reflectievragen (op de juiste plek) te verwerken in je verslag.

Links

Deel deze pagina