Samenvatting (deel) hoofdstuk Nectar 5 vwo

Klik voor openen PowerPoint presentatie op afbeelding.

H10 Voeding en vertering

voedingsmiddel, voedingsstof, ADH, ADI, verteringsstelsel, functies verteringsorganen, bouw en werking enzymen, factoren overgewicht, transport door darm, opname stoffen, actief en passief transport


H13 Zenuwstelsel

Indeling zenuwstelsel, bouw neuron, typen neuronen, zenuw, ruggenmerg, route impuls, impulsgeleiding, natrium-kalium-pomp, Na+ – en K+-kanalen, actiepotentiaal, refractaire periode, synaps

H14 Waarnemen

10 typen zintuigcellen, bouw en werking evenwichtsorgaan, cupulae, maculae, bouw en werking gehoorzintuig, bouw en werking gezichtszintuig, accommoderen, pupilreflex, ver- en bijziend, netvlies, extero-, entero- en proprioreceptoren, spierspoel- en peeslichaamreflex


Deel deze pagina