Samenvatting (deel) hoofdstuk Nectar 6 vwo

Klik voor openen PowerPoint presentatie op afbeelding.

H17 DNA

eu- en heterochromatine, mitochondriaal DNA, stappen DNA-replicatie, PCR-techniek, DNA-profiel, DNA-fingerprinting, eiwitsynthese, intron, exon, splicing, mutatie, DNA-reparatie, regeling genactiviteit, lichaampje Barr, recombinant-DNA-techniek


H18 Eiwitten

alzheimer, transport eiwitten in cel, SHM-receptor, primaire / secundaire, tertiaire en quaternaire molecuulstructuur, 7 functies van eiwitten, (inactieve pro-)enzymen, hydrolyse, condensatie, siRNA, miRNA, DNA-micro-array, elektroforese, bacteriofaag

19.1 – 19.2 Spieren

spiertypen, myofibrillen, motorische eenheid, spiervezels


H20 Planten

veredeling, opname, transport en afgifte van water en zouten, actief en passief transport, licht- en donkerreactie fotosynthese, fotofosforylering, hout- en bastvaten, assimilatieproducten, source en sink

H21 Afweer

(a)specifieke afweer, aangeboren en specifieke immuniteit, actieve en passieve immuniteit, humorale en cellulaire immuniteit, verstoorde immuniteit, vaccinatie, bloedgroepen en transfusie, rhesus(baby), (antibiotica)resistentie


H22 Op weg naar het examen

begrippenkennis, open vragen, systematische aanpak, argumenten, één, twee of meer punten vragen, hypothese, werkplan, grafiek, meerkeuzevragen, berekeningen

Deel deze pagina