Samenvatting (deel) hoofdstuk Nectar 5 havo

Klik voor openen PowerPoint presentatie op afbeelding.

evolutie

H10 Evolutie

creationisme, Darwinisme, soortvorming, Darwinvinken, argumenten voor/tegen evolutie, fossielen, homologe / analoge / rudimentaire organen, biogenese, missing link, proef Miller, endosymbiosetheorie


H12 Gezondheid

(a)specifieke afweer, aangeboren en specifieke immuniteit, actieve en passieve immuniteit, humorale en cellulaire immuniteit, verstoorde immuniteit, vaccinatie, bloedgroepen en transfusie, rhesus(baby), (antibiotica)resistentie

gaswisseling en uitscheiding

H13 Gaswisseling en uitscheiding

bouw en werking ademhalingsstelsel, gaswisseling, wet van Fick, ademhalingsproblemen, regulatie ademhaling, negatieve terugkoppeling, waterbalans planten, bouw en werking nieren


H14 Reageren

spiertypen, myofibrillen, motorische eenheid, spiervezels, bouw en werking oog, pupilreflex, accommoderen, bouw en werking netvlies, ver- en bijziend, indeling zenuwstelsel, typen neuronen, zenuw, ruggenmerg, impulsgeleiding, synaps, autonoom zenuwstelsel, homeostase, hormonen, negatieve terugkoppeling

H15 Op weg naar het examen

begrippenkennis, open vragen, systematische aanpak, argumenten, één, twee of meer punten vragen, hypothese, werkplan, grafiek, meerkeuzevragen, berekeningen


Deel deze pagina