Papegaaien simulatie

Je kruipt in de huid van een wild-life onderzoeker en krijgt de opdracht van de papegaaienopvang op Bonaire om te onderzoeken welke elementen van belang zijn voor het voortbestaan van de Geelvleugelamazone-papegaai. Je ontdekt hierbij eerst de overlevingsfactoren voor de papegaaienpopulatie en haar natuurlijke grootte en minimale grootte. Daarna kijk je naar alle bedreigingen die de papegaaien ondervinden, en onderzoek je hoe die op het eiland verminderd kunnen worden, zodat de papegaaienpopulatie misschien weer op kan bloeien. Speel de challenges, schrijf een rapport en doe je aanbevelingen!

Geelvleugelamazone-papegaai op Bonaire

Leerdoelen

 • Je kunt een beschermplan schrijven met onderbouwde aanbevelingen.
 • Je kunt de kringloop van koolstof, stikstof en fosfor toepassen.
 • Je kunt de evenwichtsvoorwaarden voor populaties toepassen.


Beschermplan

Het beschermplan heeft de volgende opbouw:

 • Titelpagina (1 A4) De titelpagina bevat: titel, (ondertitel), naam auteur(s), naam opdrachtgever(s), plaats, datum en jaar van publicatie. Schrijf een titel die de inhoud van je beschermplan duidelijk weergeeft.
 • Samenvatting (halve tot 1 A4) Deze bevat geen nieuwe informatie.
 • Inhoudsopgave (1 A4)
 • Inleiding (halve tot 1 A4) In de inleiding van je beschermplan introduceer je de opdrachtgever, opdracht en het doel van jouw beschermplan.
 • Huidige situatie (1 tot 2 A4)
 • Gewenste situatie (1 tot  2 A4)
 • Aanbevelingen (1 A4)
 • Conclusie  (1 A4)
 • Bronnenverantwoording volgens APA (1 A4)
 • Bijlagen
  • PDF-bestanden challenges 1, 2, 3 en 4
  • Theorie over de kringlopen koolstof, stikstof en fosfor (1 tot  2 A4)
  • Theorie over evenwichtsvoorwaarden voor populaties (1 tot  2 A4)

Aandachtspunten

 • Maak gebruik van de lesbrief papegaaien simulatie.
 • Verwerk in het beheersplan relevante theorie/informatie uit de challenges (inclusief toelichting van biologische begrippen).
 • Verwerk in de theorie over kringlopen en evenwichtsvoorwaarden in een “lopend” verhaal minimaal de vragen (opsommingsteken). Gebruik externe bronnen, biologische begrippen en eventueel afbeeldingen.
 • Voor de alinea’s gebruik je lettertype Arial, tekengrootte 11 en regelafstand 1,0. Gebruik alleen functionele afbeeldingen.
 • Je schrijft individueel een beschermplan. De challenges mag je wel in groepen uitvoeren. Het beschermplan komt in de plaats van de toets in de toetsweek en telt 4x mee.

Voedselketens en piramides van energie
Koolstof- en stikstofkringloop

Fosforkringloop
Genetic drift, flessenhals- en foundereffect

Links

Deel deze pagina