Bouw en functies van nieren en lever

Opdracht De nieren

Ga naar De nieren. Bestudeer de animaties en beantwoord de volgende vragen.

 1. Welke hormoonklieren regelen de werking van de nieren?
 2. Wat zijn de twee functies van de nieren?
 3. Wat is een andere naam voor niereenheid?
 4. Uit welke drie onderdelen bestaat een niereenheid?
 5. Waaruit bestaat voorurine?
 6. Hoe wordt de voorurine gevormd?
 7. Zoek op internet een afbeelding van een niereenheid en geef hierin aan waar passief en waar actief transport plaats vindt.
 8. Wat is de functie van het hormoon ADH?
 9. Wat wordt bedoeld met clearance?
lengtedoorsnede nier
Lengtedoorsnede nier

Opdracht De lever

Ga naar De lever. Bestudeer de animaties en beantwoord de volgende vragen.

 1. Hoe komt de lever aan de rode kleur?
 2. Met welke drie bloedvaten is de lever verbonden?
 3. Hoe komt gal in twaalfvingerige darm terecht?
 4. Welk bloedvat bevat de meeste ureum?
 5. Welke stoffen gaan van de haarvaten naar de levercellen?
 6. Welke stoffen gaan van de levercellen naar de haarvaten?
 7. Hoe zorgt de lever ervoor dat de glucoseconcentratie van het bloed op peil blijft?
 8. Leg de werking van gal uit.
 9. Wat is transaminatie?
bouw leverlobje
Bouw leverlobje

Opdracht Samenvatting functies lever

Maak een overzicht/samenvatting van de functies van de lever. Gebruik naast bovenstaande animaties, het onderdeel uitscheiding en je biologieboek. Hieronder staat een mogelijke indeling voor jouw overzicht/samenvatting:

 • Koolhydraatstofwisseling
 • Lipidestofwisseling
 • Proteïnestofwisseling
 • Afbraak van rode bloedcellen
 • Detoxificatie (ontgifting)
 • Opslag
 • Overig

Deel deze pagina