Antwoorden Toets antibiotica en resistentie

  1. Het antwoord bevat de notie dat het gaat om verworven resistentie. Er kan pas punten toe worden gekend als er een toelichting aanwezig. Voor de volledige punten moet er in ieder geval -globaal- het volgende in de toelichting staan: Bij natuurlijke resistentie zijn bacteriën van nature ongevoelig voor bepaalde middelen. Van verworven resistentie is sprake als de bacterie eerst niet resistent waren voor een bepaald middel, maar na verloop van tijd wel. Van deze laatste is sprake in het artikel; de resistente bacteriestammen staken pas na een tijdje de kop op.
  2. Manier 1: Onder selectiedruk: onder druk van de antibiotica worden resistente bacteriën geselecteerd. Manier 2: Bacteriën kunnen ook resistent zijn omdat ze een enzym maken en uitscheiden dat in staat is om het antibioticum af te breken.
  3. Door veelvuldig gebruik van antibiotica wordt de druk op bacteriën om resistent te worden groter. | Meer en meer bacteriestammen zullen sneller en sneller resistent worden tegen steeds meer antibiotica. | Het gevolg is dat bacteriële ontstekingen steeds minder goed behandeld kunnen worden en op den duur misschien wel helemaal niet meer. Relatief eenvoudige ontstekingen welke nu nog goed behandelbaar zijn, kunnen in de toekomst wellicht dodelijk zijn.


  1. Zie ook opdracht 2. Bepaalde antibiotica kunnen niet aanslaan bij een patiënt, of niet meer aanslaan bij langdurig gebruik. Dus gebruik in mate, afwisselende antibioticakuren.
  2. De veehouderij is een sector met uiterst kleine marges. Een paar procent minder vleesgroei, betekent dat de inkomens met 30 tot 50 procent achteruit kunnen gaan. | (jonge) dieren minder snel groeien (minder vleesgroei). | Het inkomen van een veehouder gaat achteruit, omdat de jonge dieren nu meer voer verbruiken, het langer duurt voordat de dieren de mesterij in kunnen en de kans op ziektes (en sterftes) toeneemt.
  3. Alternatieven zijn: het gebruik van allerlei aanvullende preparaten (zo hebben zuren een stabiliserende werking op de darmen), de pro- en prebiotica (bacteriecultures die een rustgevende werking hebben op de darmen, een soort Yakult voor het varken) en uit het alternatieve circuit de oliën, de kruidenmengsels en de alternatief diergenezer.

Deel deze pagina