Antwoorden Aërobe dissimilatie van glucose

  ATP H2O NADH2 CO2 O2
  + + + + +

Glycolyse

4 2 2 2 2 0 0 0 0 0

Overgang

0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

Citroenzuurcyclus

2 ● 0 2 8 6 0 4 0 0 0
2 ■ 0

Oxidatieve fosforylering
(= ademhalingsketen)

30 0 10 0 0 10 0 0 0 6
4 0 2 0 0 2
 

Totaal

40 2 18 12 12 12 6 0 0 6

Legenda

+ = komt vrij

● in de vorm van GTP

Omzetting NADH2

– = wordt gebruikt

■ in de vorm van FADH2

Omzetting FADH2

Hint: per glucosemolecuul wordt de citroenzuurcyclus 2x doorlopen.De netto reactie van de aërobe dissimilatie van glucose:

C6H12O6 + 6 O2 + 38 ADP 38 Pi → 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP

Het transport van de twee ontstane NADH2 bij de glycolyse in het cytoplasma door het mitochondriummembraan kost twee ATP. Als dit meegenomen wordt, is de netto-opbrengst 36 ATP bij de aërobe dissimilatie van glucose.

Deel deze pagina