HomeBiologieVeldwerk ► Opdrachten veldwerk biologie


Opdrachten veldwerk biologie

 

Waarneming

Als je naar de voeten van bomen kijkt, zie je daar soms een mosbegroeiing

 

Onderzoeksvragen

  • Is er een verband tussen de mate van begroeiing van mos bij dezelfde soort bomen en de ligging ten opzichte van de zon?

  • Is er een verschil in mate van begroeiing van mos en het type boomsoort (naald- of loofboom)?

Waarneming

Als je door een gemengd bos loopt, zie je dat er niet overal dezelfde boomsoorten groeien. Zo tref je delen met naaldbomen aan en delen met loofbomen.

 

loofbos

 

Onderzoeksvragen

  • Is de samenstelling van anorganische stoffen in het naaldbos verschillend van die van het loofbos?

  • Is de pH (zuurgraad) in het naaldbos verschillend van die van het loofbos?

  • Is de temperatuur in het naaldbos verschillend van die van het loofbos?

  • Is de hoeveelheid organisch materiaal in het naaldbos verschillend van die van het loofbos?

Waarneming

Als je om een ven, meer, sloot, rivier, etc. kijkt, zie je natuurlijk planten staan. Er zijn bijvoorbeeld kruidachtige landplanten en kruidachtige oeverplanten.

 

Onderzoeksvraag

Is er een verschil in vochtgehalte tussen kruidachtige landplanten en kruidachtige oeverplanten?