HomeBiologieWateronderzoek ► Chloridengehalte bepalen in water

 

Chloridengehalte bepalen in water

 

Inleiding

Chloriden wijzen op de aanwezigheid van zout in het water. Chloriden worden nagenoeg niet gevormd door levende organismen en zijn daarom één van de belangrijkste factoren om de herkomst na te gaan van een mogelijke vervuiling. Wanneer het chloridengehalte in zoet water afkomstig is van een verontreiniging kunnen de volgende kwaliteitsnormen gehanteerd worden.

Chloridengehalte Kwaliteit
Tot 50 mg/l Zeer goed
Van 50 tot 150 mg/l Aanvaardbaar
Van 150 tot 300 mg/l Licht vervuild
Vanaf 300 mg/l Zwaar vervuild

 

Werkwijze

Bepaal met behulp van de aantoonset het chloridengehalte van het water van het monsterpunt.

 

Conclusie en verdiepingspunten

  • Welke conclusie kun je trekken aangaande de waterkwaliteit als je kijkt naar het choridegehalte van het water?

  • Een hoog chloridengehalte in het oppervlaktewater (= verzilting) is schadelijk voor plant en dier. De schade wordt vooral veroorzaakt door osmose. Leg uit hoe het proces osmose kan leiden tot schade bij planten en dieren.