Oppervlaktetemperatuur planeten

aarde


Het lijkt logisch dat er een verband bestaat tussen de afstand van de zon en de oppervlaktetemperatuur op een planeet. Na mate een planeet verder weg staat, zou de temperatuur lager moeten zijn (hypothese). We noemen zo’n verband omgekeerd evenredig. Als dat zo is, moeten de temperaturen uitgezet tegen het omgekeerde van de afstand (1/afstand) een soort rechte lijn vormen. Hieronder staat een tabel. Met deze tabel is het mogelijk om te kijken in welke mate de hypothese klopt.

Planeet Afstand tot zon (aarde = 1,0) 1/afstand Gemiddelde oppervlaktetemperatuur (ºC)
Mercurius 0,4   125
Venus 0,7   459
Aarde 1,0   14
Mars 1,5   -53
Jupiter 5,2   -110
Saturnus 9,6   -176
Uranus 19,2   -216

Opdracht

  1. Vul de tabel aan en verwerk de gegevens in een grafiek.

  2. Klopt de hypothese? Welke planeet is erg afwijkend? Maak gebruik van De Negen Planeten om hiervoor een verklaring te vinden.

  3. Welke drie voorwaarden maken leven op een planeet mogelijk. Maak gebruik van Biosfeer in hogere atmosferen.


Antwoorden