HomeBiologieLesmateriaal ► NewScientist | Een publicatie schrijven

 

NewScientist | Een publicatie schrijven

Gefeliciteerd! Als groep hebben jullie tijdens biologie een onderzoek uitgevoerd welke door de NewScientist (Nederlandse editie) gepubliceerd gaat worden.

new scientist logo

Werkwijze

 • Vorm een groep van drie of vier leerlingen;

 • Bedenk als groep een experiment welke jullie gaan uitvoeren;

 • Stel een onderzoeksvraag, hypothese en werkplan op voor dit experiment;

 • Voer het experiment uit;

 • Schrijf de publicatie voor de NewScientist;

 • Beoordeel een andere publicatie door middel van collegiale toetsing.

Tijdpad

 • Week van 1 - 5 november: Start publicatie;

 • Week van 8 - 12 november: Bedenken experiment, inleiding en werkplan schrijven;

 • Weken van 15 november - 4 24 december: Uitvoeren experiment en schrijven aan publicatie;

 • Uiterlijk vrijdag 24 december 16.00 uur: Publicatie in één Word-document is geüploaded via Magister Opdracten;

 • Januari 2022: Collegiale toetsing en feedback publicaties.

 

Eisen publicatie

publication

Afbeelding 1 Publicatie wetenschappelijk artikel
Bron: inzichtvooruitzicht.blogspot.com/2012/08/hoe-wetenschappelijk-onderzoek-echt-gaat.html

 • De publicatie heeft de opbouw van een onderzoeksverslag;

 • De theorie van H3 Onderzoek is verweven in de publicatie.

 

ICT-eisen publicatie

 • Gebruik maken van stijlen (voor koppen, tekst, etc.);

 • Automatische inhoudsopgave;

 • Koptekst met titel van de publicatie;

 • Voettekst met paginanummering;

 • Bijschriften bij afbeeldingen;

 • Een voetnoot onder aan pagina voor bronverwijzing;

 • Bronvermelding volgens APA-richtlijnen. Tip: gebruik APA genetator.

 

Links


Veel succes en plezier bij het schrijven van jullie publicatie!

Beoordeling

De publicatie komt in plaats van de toets over H3 Onderzoek en telt 4x mee. Het cijfer wordt door het behaald aantal punten van collegiale toetsing door leerlingen. In onderstaande tabel zie je de globale puntenverdeling voor de diverse onderdelen van collegiale toetsing.

 

Onderdeel Punten
Voorkant 2
Titelblad 2
Inhoudsopgave 4
Inleiding 8
Werkplan 8
Resultaten 5
Conclusie 4
Discussie 6
Literatuurlijst 2
Bijlagen (facultatief) 3
Logboek 2
Opmaak & ICT-eisen 6
Hoofdstuk 3 Onderzoek 3