HomeBiologieLesmateriaal ► Interspecifieke en intraspecifieke relaties

 

Interspecifieke en intraspecifieke relaties

 

Opdracht

 

✔   Bekijk de theorie en video varianten van symbiose.

 

Er zijn relaties tussen verschillende soorten (interspecifiek) en er zijn relaties tussen organismen van dezelfde soort (intraspecifiek).


✔   Koppel de volgende relatievormen aan de juiste plek in de afbeelding.

A: Commensalisme, B: Concurrentie, C: Coöperatie, D: Epifytisme, E: Interspecifiek, F: Intraspecifiek, G: Mutualisme, H: Parasitisme en I: Symbiose.

intraspecifiek

 

Antwoorden

Coöperatie: de jacht op haring door bultruggen