Beoordeling

 

De website wordt beoordeeld met een cijfer welke twee keer meetelt volgens onderstaande beoordeling en moet uiterlijk vrijdag 10 mei 16.00 uur online staan.

Vooronderzoek

Onderzoeksvraag O 0 O 1        
Hypothese (+ argumentatie in aparte alinea) O 0 O 1 O 2      
Informatie over gekozen dier (incl. bronvermelding) O 0 O 2 O 4 O 6    
(Voorlopige) taakverdeling in Burgers' Zoo O 0 O 1        


Gedragsonderzoek Burger's Zoo

Titel O 0 O 1        

Inleiding (meer informatie)
▪ Kader (achtergrondinformatie) en doel O 0 O 1 O 2      
▪ Onderzoeksvraag (gedrag wild vs Burgers' Zoo O 0 O 1        
▪ Hypothese (incl. theoretische onderbouwing) O 0 O 1 O 2 O 3    

Werkplan (meer informatie)
▪ Materiaal O 0 O 1        
▪ Methode O 0 O 1 O 2      

Resultaten (meer informatie)
▪ Grafieken gemaakt met Excel O 0 O 2 O 4 O 6    

Conclusie (meer informatie)

O 0

O 1

O 2
     

Discussie (meer informatie)

O 0

O 2

O 4

O 6
   

Nawoord (eigen mening per groepslid)

O 0

O 1

O 2
     

Bronnen
▪ Literatuurlijst O 0 O 1        
▪ Bronvermelding (afbeeldingen) O 0 O 1        

Overige
▪ Achtergrondinformatie gekozen dier in wild O 0 O 2  O 4      
▪ Omschrijving leefomgeving dier in Burgers' Zoo O 0 O 1 O 2      
▪ Beeldmateriaal leefomgeving dier in Burgers' Zoo O 0 O 1 O 2      
▪ Ethogram(men) O 0 O 1 O 2      
▪ Protocolbladen (minimaal vier) O 0 O 1 O 2      
▪ Activiteitenlijst (logboek) per groepslid O 0 O 1 O 2      


ICT-eisen website

Gebruik van ICT en multimediale toepassingen O 0 O 2 O 4 O 6 O 8  

Het cijfer is het behaald aantal punten gedeeld door zes.