HomeBiologieTheorie ► Argumenten voor en tegen de evolutie

 

Argumenten voor en tegen de evolutie

 

Argumenten voor de evolutiefossiel

 • Fossielen

 • Overeenkomst in embryonale ontwikkeling

 • Overeenkomsten in processen (bijvoorbeeld mitose + meiose), eiwitten, etc.

 • Rudimentaire organen: organen zonder functie (ontwikkelen zich niet)

 • Homologe organen: overeenkomst in bouw + embryonale ontwikkeling i.t.t. analoge organen: overeenkomst in functie (niet in verwantschap). Ofwel: Er is maar een beperkt aantal oplossingen voor ieder probleem en dit resulteert in convergente evolutie: bijvoorbeeld peddelvormige voorste ledematen bij de ichtyosaurus (uitgestorven reptiel), de dolfijn en rob (zoogdier) en de pinguïn (vogel)

Argumenten tegen evolutie

 • Ontstaan van eerste levensvormen (biogenese)

 • Ontbreken van fossielen (sprongsgewijze evolutie?)

 • Nog veel veronderstellingen (valse fossielen, etc.)

 

Om over na te denken

 1. Het doel van de evolutie is het ontstaan van de mens.

 2. De mens stamt af van de aap.

 3. Door evolutie zit de mens ideaal in elkaar.stamboom

 4. Evolutie leidt tot een steeds grotere complexiteit.

 5. Evolutie is onomkeerbaar.

 6. De evolutie van de mens is voltooid.

 7. Elke evolutionaire verandering komt door natuurlijke selectie tot stand.

 8. Extinctie van soorten is een natuurlijk proces in de evolutie.

 9. Evolutie leidt tot maximale aanpassing.

 10. De linker grafiek geeft sprongsgewijze evolutie weer.

PPT | Creationisme vs Evolutie


intelligent design, fixisme, generatio spontanea, catastrofetheorie
Cuvier, Lamarckisme, (neo-) Darwinisme

PPT | Evolutie


neo-Darwinisme, genetische variatie, natuurlijke selectie,
homoloog, rudimentair, fossielen, biogenese, endosymbiose

 

Links