Meiose

Meiose of ook wel reductiedeling. Speciale deling van diploïde (2n) cellen. Hierbij wordt het diploïde aantal chromosomen verdeeld, opdat haploïde (n) geslachtscellen ontstaan. Deze hebben elk een enkel stel chromosomen, dus van elk paar homologe chromosomen één. Meiose vindt plaats in diploïde cellen in de geslachtsorganen. Bij dieren is dat in de zaadballen en in de eierstokken, bij (zaad)planten in de zaadbeginsels in de stamper en in de helmknoppen van de meeldraden. De fasen van de meiose worden hieronder beschreven.Meiose I (reductiedeling)

Interfase I

Profase I

Metafase I

Anafase I

Telofase I

Meiotische interfaseMeiose II (vergelijkbaar met de mitose)

meiose

Profase II

Metafase II

Anafase II

Telofase II

Crossing-over

Crossing-over doet zich voor tijdens de profase van meiose I tijdens het 'overlappen' van de homologe chromosomen. Deze leiden tot de recombinatie van erfelijk materiaal; er wordt DNA-materiaal uitgewisseld.

Interfase


Links